De voordelen van arbeidsmediation

Arbeidsmediation is bemiddeling door een neutrale mediator in het geval van een conflict tussen u en een werknemer. Een arbeidsconflict kan de productiviteit, motivatie en werksfeer ernstig verstoren. Door in een vertrouwelijke omgeving samen de kans te krijgen tot een acceptabel resultaat te komen, worden (verdere) escalaties voorkomen. Bent u tot overeenstemming gekomen, dan worden de afspraken die daaruit voortvloeien vastgelegd in een bindende overeenkomst die door alle partijen wordt ondertekend. De voordelen van arbeidsmediation voor u op een rijtje:

Afrekenen met stress en andere negatieve emoties

Het is haast onmogelijk om uw emoties niet door een arbeidsconflict te laten beïnvloeden. Sterker nog, de oplopende spanningen leiden -indien er niet op tijd wordt ingegrepen- niet zelden tot ziekmeldingen. Soms is een burn-out er zelfs het gevolg van. Wanneer u emoties de overhand laat nemen, bestaat het gevaar in een negatieve spiraal terecht te komen. Een van de vele voordelen van arbeidsmediation is dan ook het klaren van de lucht en het wegnemen van de stress.

De invloed van het arbeidsconflict zo klein mogelijk houden

Wanneer een arbeidsconflict niet bij de wortel wordt aangepakt, verspreidt deze zich als een olievlek. Niet alleen andere werknemers kunnen last krijgen van de wrijving die er tussen u en een werknemer bestaat, ook is het aannemelijk dat u en uw medewerker de problemen ‘mee naar huis nemen’. Spanningen en negatieve gedachten hebben namelijk geen boodschap aan werktijden. Wanneer werkstress ook onder privétijd wordt ervaren, ontstaat het risico op tal van klachten. Het beperken van de impact van een arbeidsconflict behoort zodoende tot de belangrijkste voordelen van arbeidsmediation.

De vuile was niet buiten hoeven te hangen

Kiest u voor de gang naar de rechter, dan staan u en uw werknemer lijnrecht tegenover elkaar. U neemt een advocaat in de arm die uw belangen behartigt en zich er maximaal voor inzet u als winnaar uit de bus te laten komen. Voor uw werknemer geldt hetzelfde. Verwijten zijn in een dergelijke situatie niet van de lucht. Een van de grote voordelen van arbeidsmediation is dat er op een opbouwende manier wordt gecommuniceerd én dat de gesprekken strikt vertrouwelijk zijn.

Het vrijwillige karakter

Arbeidsmediation geschiedt altijd op vrijwillige basis. Wilt u er niet aan deelnemen, dan staat het u dus vrij om dit advies niet op te volgen. Overigens wordt wel geadviseerd om arbeidsmediation te starten wanneer u in een conflict bent verzeild, ook als u zelf de impact ervan in mindere mate voelt. In dat laatste geval wordt deelname vanuit ‘goed werkgeverschap’ dan toch impliciet van u verwacht. Het vrijwillige karakter is dus een van de voordelen van arbeidsmediation. Tegelijkertijd stelt dit u in staat het proces te beëindigen wanneer u dan wenst. U bent bij de start van het traject nergens aan gebonden.

Het vermijden van een juridische procedure

Voor u als werkgever, maar ook voor de betrokken werknemer, is het niet hoeven starten van een juridische procedure tevens een van de grootste voordelen van arbeidsmediation. Een juridisch traject maakt niet alleen de kloof tussen u en de andere partij groter, maar duurt ook aanzienlijk langer. Daar bovenop komt nog eens dat een juridisch traject, waarbij u een advocaat in de arm neemt, aanzienlijk duurder is. Ook daar zit u als werkgever niet op te wachten.

Arbeidsmediation kent altijd twee winnaars

Tot de voordelen van arbeidsmediation behoort ook het feit dat een mediator er nooit op gericht is één partij te laten ‘winnen’. De neutrale professional richt zich erop u en uw werknemer in gesprek te krijgen en dit zodoende te sturen, dat het u lukt het conflict samen op te lossen. Arbeidsmediation wordt pas beëindigd wanneer er een oplossing bestaat waarmee beide partijen tevreden zijn. Arbeidsmediation heeft altijd de insteek de samenwerking te herstellen. Lukt dit niet? Dan is er sprake van exit mediation en helpt de mediator wederom in het vinden van de beste oplossing voor u beiden.

Omdat de even sterke invloed die u beiden in het traject heeft, wat door veel werknemers als een van de grootste voordelen van arbeidsmediation wordt genoemd, heeft u allebei net zoveel inspraak in de uiteindelijke uitkomst, of dit nu voortzetting of beëindiging van het dienstverband is. Zeker wanneer de werkrelatie wordt voortgezet, is het belangrijk het positieve karakter hiervan in stand te houden.

Een verstoorde arbeidsrelatie oplossen met behulp van arbeidsmediation

Zoals u begrijpt zitten er veel voordelen aan arbeidsmediation. Zowel voor u als werkgever als voor uw werknemer is het een effectieve manier om een verstoorde werkrelatie tot een voor beiden acceptabel eind te brengen. Dit kan dus voortzetting of het scheiden van de wegen betekenen. Aan het eind van het traject worden nieuwe voorwaarden en afspraken opgesteld, die op papier worden gezet en bindend zijn. Zo heeft u ook altijd iets om op terug te vallen.