Conflict oplossen met arbeidsmediation en arbeidsmediator

Waar gewerkt wordt, kan wrijving ontstaan. We zijn immers allemaal mensen en kunnen het lang niet altijd met elkaar eens zijn. Vaak lukt het ons middels een goed gesprek weer nader tot elkaar te komen. Maar als het al een tijdje niet tussen u en uw werknemer botert, bestaat de kans dat dit minder eenvoudig tot een goed eind gebracht kan worden. Om (verdere) escalaties te voorkomen, de werksfeer en productiviteit intact te houden en weer samen door één deur te kunnen, kan de inzet van arbeidsmediation een nuttige stap zijn. Een stap waarbij alle partijen zijn gebaat.

Wat doet een arbeidsmediator precies?

Kort uitgelegd is arbeidsmediation een alternatieve manier van conflictbeslechting, waarbij u en uw werknemer het gesprek met elkaar aangaan over het betreffende conflict. Deze communicatie verloopt onder begeleiding van een arbeidsmediator. Een arbeidsmediator is geen eenzijdige belangenbehartiger, maar een onafhankelijke bemiddelaar die geen standpunt inneemt. De mediator beschikt over ruime juridische en psychologische kennis en is er om het gesprek tussen u en uw werknemer te faciliteren.

Arbeidsmediation op advies van de bedrijfsarts

Niet zelden start het traject van arbeidsmediation op advies van de bedrijfsarts. Denkt u bijvoorbeeld aan een situatie waarin uw werknemer zich heeft ziekgemeld vanwege spanningen die op de werkvloer tussen u beiden aanwezig zijn. Om het re-integratietraject te faciliteren, kan een bedrijfsarts dan arbeidsmediation adviseren. Want, zo luidt het idee, re-integratie kan eenvoudigweg niet succesvol zijn wanneer de spanningen niet succesvol zijn weggenomen. Sommige arbodiensten hebben hun eigen arbeidsmediator in dienst. Echter staat het u en uw werknemer geheel vrij om zelf een arbeidsmediator aan te wijzen.

Het verschil tussen arbeidsmediation en een juridische procedure

Om een zaak te beslechten, werd in het verleden aanzienlijk vaker dan nu juridische hulp ingeschakeld. Inmiddels hebben we tot de conclusie kunnen komen dat dit lang niet altijd het gewenste resultaat oplevert. Een advocaat werkt voor één partij, wat betekent dat er aan het eind van het proces altijd sprake zal zijn van een winnaar en een verliezer.

Bij arbeidsmediation is het tegengestelde het geval. Middels arbeidsmediation zijn in verreweg de meeste gevallen één of diverse oplossingen voor het conflict te vinden die voor zowel u als de andere betrokken partij acceptabel zijn. Arbeidsmediation is sneller, effectiever en aanzienlijk goedkoper dan een rechtszaak.

De twee mogelijke uitkomsten van arbeidsmediation

Neemt u een arbeidsmediator in de arm, dan zullen u en uw werknemer ten eerste een mediationovereenkomst tekenen. Hierin staat de vertrouwelijkheid van de gesprekken beschreven, net als in welk kader deze plaats zullen hebben. Daarna kan het traject van start gaan. Voorafgaand aan de gezamenlijke gesprekken zal de arbeidsmediator zowel met u als uw werknemer individuele gesprekken hebben. De inzet van een arbeidsmediator is echter geen garantie op een voortzetting van de samenwerking. Arbeidsmediation kan namelijk twee uitkomsten hebben: behalve voortzetting van de samenwerking is scheiding van de wegen -alhoewel dat niet de aanvankelijke inzet is- ook een mogelijkheid. We hebben het dan over respectievelijk herstelmediation en exitmediation.

Waartoe leidt een traject van arbeidsmediation?

Of arbeidsmediation nu de vorm van herstelmediation of exitmediation aanneemt, het traject eindigt altijd met het opstellen en ondertekenen van een overeenkomst. In deze overeenkomst wordt beschreven wat de conclusies van de gesprekken zijn en op welke manier er in de toekomst zal worden samengewerkt. Zoals al eerder genoemd, is het ondertekenen van dit document bindend. Wordt de arbeidsmediation vroegtijdig afgebroken op initiatief van één of beide partijen? Dan wordt er niets ondertekend.

Hoe ervaart men de mediation?

Wanneer een traject van arbeidsmediation van start gaat, is dit voor zowel u als de andere partij vaak erg onwennig. Tussen beiden bestaat doorgaans een spanningsveld en de emoties kunnen alvorens u aan dezelfde tafel aanschuift- al meerdere keren flink zijn opgelopen. De ervaring van de arbeidsmediator en de deelnemers zelf is dat de spanning reeds gedurende het eerste gesprek grotendeels kan worden weggenomen. De constructieve manier van gespreksvoering zorgt bij beide partijen vaak tot grote opluchting.

Waarom arbeidsmediation?

Arbeidsmediation door een externe partij kan tot een snel resultaat leiden. Een derde van de mediations kan al na vijf tot tien uur worden afgerond. Arbeidsmediation is een informele en niet-verplichte procedure waarbij men in een vertrouwelijke omgeving aan het conflict kan werken. Zowel u als uw werknemer heeft een actieve rol en draagt bij aan de oplossing. Is de arbeidsmediation geslaagd, dan zal de gezamenlijke oplossing worden geformuleerd in een vaststellingsovereenkomst. In tegenstelling tot het traject van arbeidsmediation zelf, is dit wel bindend. De overeenkomst vormt een stevige basis voor uw verdere samenwerking.

Arbeidsmediation door een erkende arbeidsmediator

Overweegt u een traject van arbeidsmediation te starten? Mediation Firm is u hierbij graag van dienst. Bij ons zijn enkel ervaren mediators in dienst die zijn ingeschreven in het register van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Dit betekent dat arbeidsmediation wordt uitgevoerd door iemand met een erkende mediationopleiding en die voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Heeft u vragen over arbeidsmediation of de functie van een arbeidsmediator? Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Amsterdam
Utrecht
Den Haag
Rotterdam