Mediation bij een arbeidsconflict in Den Haag en omgeving

Net als in de rest van het land het geval is, wordt mediation bij een arbeidsconflict ook in Den Haag en omgeving steeds vaker ingezet. Tal van werkgevers en werknemers zijn inmiddels tot de conclusie gekomen dat mediation om verschillende redenen een prettiger alternatief is voor de gang naar de rechter. Een arbeidsconflict wordt volgens de wet als een knelpunt beschouwd, wat betekent dat u deze als werkgever samen met uw werknemer dient op te lossen. Door professionele mediation bij een arbeidsconflict in Den Haag in te schakelen, voorkomt u een hoop onbegrip, miscommunicatie, verzuim en eventuele juridische procedures.

Taakconflicten en persoonsconflicten

Aan een conflict op de werkvloer kunnen de meest uiteenlopende oorzaken ten grondslag liggen. Volgens de wet kan er een onderscheid worden gemaakt tussen taakconflicten en persoonsconflicten. Schakelt u mediation bij een arbeidsconflict in Den Haag in vanwege een taakconflict, dan staat de uitvoering van de werkzaamheden, net als uw meningsverschillen daarover, in de gesprekken centraal. Bij persoonsconflicten gaat het om sociaal-emotionele wrijving. Er bestaat bijvoorbeeld een groot verschil in karakter, persoonlijke opvattingen of een combinatie daarvan.

Werkgevers en werknemers ervaren over het algemeen extra veel last van een conflictsituatie wanneer deze is voortgekomen uit een persoonlijke reden. In dergelijke situaties ervaren beide partijen veel stress en vermijdingsgedrag. Niet zelden ontwikkelt een werknemer lichamelijke klachten, die kunnen uitmonden in overspannenheid of zelfs burn-out. Door professionele mediation bij een arbeidsconflict in Den Haag in te schakelen, kunnen zelfs lastige persoonsconflicten worden opgelost en verergering van de situatie worden voorkomen.

De voordelen van mediation bij een arbeidsconflict in Den Haag

De keuze voor mediation bij een arbeidsconflict in Den Haag en omgeving is in veel gevallen de meest verstandige keuze die u kunt maken. Zo is het bewezen dat mediation eerder tot een oplossing van de situatie leidt dan een eventuele juridische procedure. Ook blijft met mediation de relatie tussen u en uw werknemer intact. Vaak zelfs zien we dat deze verbetert. Dit is van belang voor de toekomstige samenwerking. Gedurende een traject met mediation bij een arbeidsconflict in Den Haag denken zowel u als uw werknemer na over de oplossing.

Mediation is goedkoper dan een gerechtelijke procedure

Voor u als werkgever geldt bovendien dat mediation een stuk goedkoper is dan de gang naar de rechter. Ook wanneer mediation beide partijen niet nader tot elkaar kan brengen en er wordt besloten de wegen te scheiden, verdient een goede schikking de voorkeur boven een juridische procedure. Komt u als werkgever in een gerechtelijke procedure terecht, dan bent u als werkgever altijd duurder uit.

Wat doet een mediator precies?

Schakelt u via ons mediation bij een arbeidsconflict in Den Haag in, dan ontvangt u altijd begeleiding van een ervaren en gecertificeerde mediator. Een arbeidsmediator neemt het in tegenstelling tot een advocaat niet voor slechts één partij op. Mediation bij een arbeidsconflict in Den Haag geschiedt door een neutrale partij die als doel heeft het vinden van een voor beiden passende oplossing voor het conflict te faciliteren. Zowel werkgever als werknemer spelen hierbij een even grote rol.

Een oplossing wordt pas geschikt geacht wanneer beide partijen daarover tevreden zijn. Mediation bij een arbeidsconflict in Den Haag en omgeving geschiedt altijd door een mediator die bekwaam is op het gebied van arbeidsrecht en geregistreerd is in het MfN-register.

Samenwerking tussen beide partijen

Voor succesvolle mediation bij een arbeidsconflict in Den Haag dienen beide partijen bereid te zijn om naar een oplossing te zoeken. De mediator begeleidt het proces als onafhankelijke derde. Mediation bij een arbeidsconflict in Den Haag en omgeving wordt vaak -maar niet uitsluitend- gestart naar aanleiding van het advies hieromtrent van een bedrijfsarts. Echter kan het traject ook op eigen initiatief worden gestart. Voorafgaand aan de eigenlijke gesprekken wordt er een overeenkomst vastgesteld waarin onder andere uw vrijwillige deelname en de geheimhoudingsplicht staan beschreven.

De twee mogelijke uitkomsten van mediation bij een arbeidsconflict in Den Haag

Wanneer het traject van mediation bij een arbeidsconflict in Den Haag wordt gestart, is de initiële insteek het herstellen van de werkrelatie en het formuleren van plannen en afspraken om deze in de toekomst gezond te houden. In de meeste gevallen lukt het om onder begeleiding van een professionele mediator tot een gezamenlijke oplossing te komen. We spreken in dat geval van herstelmediation. Blijkt gedurende het proces dat het niet meer mogelijk is om nader tot elkaar te komen? Dan is er sprake van exitmediation. De mediator helpt dan met een wederzijds acceptabele vertrekregeling.