Mediation bij een arbeidsconflict in Rotterdam en omgeving

Conflicten op de werkvloer zijn van alle tijden, maar vandaag de dag worden ze op een steeds efficiëntere manier aangepakt. Namelijk door mediation in te zetten. Wellicht heeft u zelf al getracht met uw medewerker om de tafel te gaan zitten en heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid. Of zijn de verhoudingen al dermate verslechterd dat onderlinge communicatie lastig blijkt. Zowel werkgever als werknemer zijn erbij gebaat (verdere) escalatie te voorkomen. Mediation bij een arbeidsconflict in Rotterdam en omgeving helpt u een conflict met uw werknemer snel en vakkundig op te lossen.

De gevolgen van een arbeidsconflict voor u als werkgever

Steeds meer werkgevers kiezen ervoor mediation bij een arbeidsconflict in Rotterdam in te zetten. Ook u ondervindt meer stress en emotionele belasting dan de buitenwereld vaak denkt. Bovendien kan een arbeidsconflict ook invloed hebben op de bedrijfsprocessen en klantrelaties én kunnen andere collega’s hierdoor ook worden beïnvloed. Niet zelden meldt de betrokken werknemer zich door de ontstane situatie ook ziek. Kortom, een arbeidsconflict veroorzaakt kosten en directe en indirecte schade. Als werkgever wilt u daar zo snel mogelijk vanaf. Mediation bij een arbeidsconflict in Rotterdam weet u hierbij doeltreffend te helpen.

Hoe ontstaat een arbeidsconflict?

De inzet van mediation bij een arbeidsconflict in Rotterdam en omgeving kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het zijn dat u ontevreden bent over de prestaties van de betreffende werknemer, dat er spanningen zijn ontstaan door persoonlijke of culturele verschillen of dat taakveranderingen en onduidelijke communicatie hiertoe hebben geleid. Ziekteverzuim als gevolg daarvan wilt u als werkgever te allen tijde voorkomen. Wilt u voorkomen dat de spanningen te hoog oplopen? Schakelt u dan bij Mediation Firm mediation bij een arbeidsconflict in Rotterdam in. Een mediator gaat met beide partijen op zoek naar een oplossing die voor ieder acceptabel is.

De twee mogelijke uitkomsten van mediation bij een arbeidsconflict in Rotterdam

Start u een traject van mediation wegens een arbeidsconflict in Rotterdam of omgeving? De insteek is altijd de werkrelatie tussen u en uw werknemer te herstellen. Ten onrechte wordt vaak nog gedacht dat mediation bij een arbeidsconflict in Rotterdam altijd leidt tot het scheiden van de wegen. Dit is dus niet het geval.

Het uitgangspunt is altijd herstelmediation oftewel het behoud van de arbeidsrelatie. In de meeste gevallen lukt het middels mediation bij een arbeidsconflict in Rotterdam een gezamenlijke oplossing te formuleren. Is dit onverhoopt niet het geval? Dan is er sprake van exitmediation en helpt onze mediator met het vinden van een wederzijds acceptabele vertrekregeling.

Herstelmediation

Mediation bij een arbeidsconflict in Rotterdam of de omgeving van Rotterdam begint altijd eerst met het herstellen van het emotionele evenwicht tussen beide partijen. Niet zelden zien we dat een of beide partijen zich niet of slechts gedeeltelijk bewust zijn van het ongewenste gedrag. Door dit eerst te benoemen, kan de lucht tussen beide partijen worden geklaard en wordt zodoende de basis gelegd voor een open gesprek.

Hoe verloopt herstelmediation?

Mediation is een geheel vrijwillig proces. Vaak wordt hiertoe geadviseerd door een bedrijfsarts, maar u kunt dit traject ook op eigen initiatief starten. Op herstel gerichte mediation bij een arbeidsconflict in Rotterdam verloopt in verschillende stappen. Allereerst wordt gestart met de kennismaking: een ontmoeting tussen de mediator en de individuele partijen. Bestaat er vertrouwen in de mediator, dan kan er worden gestart met mediation bij het arbeidsconflict in Rotterdam.

Daarna volgen persoonlijke gesprekken, die apart van elkaar worden gehouden. Zo kunt u vrijuit spreken. In de derde stap gaan beide partijen met de mediator om de tafel zitten, zodat ieder zijn kant van het verhaal kan vertellen. Daarna wordt gekeken over er raakpunten bestaan. Zijn deze er, dan is het bespreken van oplossingen en het komen tot afspraken het gevolg daarvan. Dit wordt vastgelegd in de herstelovereenkomst, die bindend is.

Exitmediation

Soms lukt het ook met hulp van professionele mediation bij een arbeidsconflict in Rotterdam niet om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Komen u en uw werknemer tot deze conclusie, dan zal de arbeidsrelatie dus alsnog worden beëindigd. Hier komt de benaming ‘exit’ dan ook vandaan. Ook exit mediation is gebaseerd op wederzijds goedvinden. Met andere woorden; zowel u als uw werknemer dienen beiden akkoord te zijn met de afgesproken regeling. De mediator fungeert als tussenpersoon.

De functie van de mediator in het geval van exit mediation

De professional die u voor mediation bij een arbeidsconflict in Rotterdam in de arm neemt, heeft brede kennis van het arbeidsrecht en fungeert bij exit mediation als procesbewaker. Wederom neemt de mediator geen standpunten in, maar behoudt hij of zij zijn neutrale positie. De mediator zal hoogstens wat bijsturen. Daarnaast is het verstandig als u zelf een in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat raadpleegt.

De mediators van Mediation Firm

Bent u op zoek naar mediation bij een arbeidsconflict in Rotterdam? Wanneer u een mediator van Mediation Firm inschakelt, weet u zeker dat u met een ervaren professional in zee gaat. Mediators beschikken doorgaans over een juridisch diploma en weten wat betreft individueel en collectief arbeidsrecht van de hoed en de rand. Heeft u vragen over het inschakelen van mediation bij een arbeidsconflict in Rotterdam en omgeving? Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.