Mediationfirm – middels arbeidsmediation een conflict oplossen

Waar mensen met elkaar samenwerken, kan het botsen. Een normaal gegeven dat op zichzelf geen probleem hoeft te zijn. Mits deze botsingen niet escaleren en er adequaat mee wordt omgegaan. In veel gevallen lukt het om met een gesprek de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Maar wat als pogingen daartoe tot nu toe onsuccesvol zijn? Dan is arbeidsmediation een goed middel. Arbeidsmediation zet u in om (verdere) escalatie te voorkomen en een oplossing voor het conflict te vinden. Daar zijn zowel u als de betreffende medewerker op de korte en lange termijn bij gebaat.

Wat is arbeidsmediation?

Arbeidsmediation is een term die de laatste jaren steeds vaker voorkomt. De invoering van de Wet Verbetering Poortwachter is daarvoor deels een aanleiding. Echter zijn ook de inzichten betreffende efficiënte samenwerking fundamenteel veranderd. Arbeidsmediation is een vorm van conflictoplossing waarbij u en uw medewerker onder begeleiding van een professionele mediator het gesprek met elkaar aangaan. Een arbeidsmediator kiest nooit partij, maar is een onafhankelijke en neutrale bemiddelaar. Arbeidsmediation geschiedt door ervaren juridisch professionals.

De arbeidsmediator

Een arbeidsmediator helpt u en de andere betrokken partij tot een oplossing te komen. De beslissingen die tijdens het proces van arbeidsmediation worden gemaakt, zijn nooit door de mediator gemaakt. De insteek is dat u en de andere partij hier samen toe komen. De mediators van MediationFirm zijn professionals met jarenlange ervaring en allen opgenomen in het MfN-register. Dit is het enige mediatorregister dat binnen Nederland bestaat.

Arbeidsmediation op advies van een arbo-arts

Arbeidsmediation wordt in veel gevallen gestart op advies van een arbo-arts. Wanneer uw medewerker zich wegens spanningen op de werkvloer heeft ziekgemeld, vindt er een onderzoek door deze arts plaats. Wanneer deze constateert dat de werksituatie inderdaad debet is aan het verzuim, is er sprake van situatieve arbeidsongeschiktheid. Er wordt doorgaans dan een zogeheten afkoelperiode ingelast. In die periode wordt dan ook de arbeidsmediation gestart. Re-integratie kan immers nooit succesvol zijn wanneer de spanningen die aan de basis van het verzuim lagen, niet zorgvuldig worden weggenomen.

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Ziekmeldingen worden door werknemers niet altijd wegens ziekte in enge zin gedaan. Verzuim kan ook plaatsvinden wegens spanningen op de werkvloer of uit protest. Als de arbo-arts van mening is dat de medewerker momenteel niet inzetbaar is en dat de uitval wordt veroorzaakt door het conflict, dan is er sprake van situatieve arbeidsongeschiktheid. Dit houdt in dat uw werknemer onder andere omstandigheden of bij een andere werkgever wel werkzaamheden zou kunnen verrichten. Het loon van de medewerker dient in deze situatie te worden doorbetaald. Zowel uw werknemer als uzelf zijn gebaat bij een snelle inzet van arbeidsmediation. Dit wordt ook wettelijk van u verwacht.

Herstel mediation of exit mediation

Wie aan arbeidsmediation denkt, zal automatisch denken aan mediation die gericht is op het herstel van de werkrelatie. Dit noemen we ook wel herstel mediation. In de praktijk blijkt voortzetting van de samenwerking echter niet altijd mogelijk. Wordt door u en de andere partij besloten uit elkaar te gaan? Dan verandert de arbeidsmediation in exit mediation en wordt er gewerkt aan de voorwaarden omtrent het ontslag met wederzijds goedvinden. In tegenstelling tot wat u wellicht denkt, is exit mediation niet iets negatiefs. Ook met deze maatregel komt het conflict tot een eind.

Welke fasen bestaan er in het proces van arbeidsmediation?

Arbeidsmediation gaat niet van start voordat er een mediationovereenkomst is getekend. In deze overeenkomst staan de voorwaarden, onder andere de vertrouwelijkheid en het vrijwillige karakter, duidelijk beschreven. Wanneer beide partijen akkoord zijn, kan het traject van arbeidsmediation van start gaan. De mediator begint met het voeren van individuele gesprekken. Daarna vangt hij of zij met de groepsgesprekken aan. Meestal zijn er slechts enkele groepsgesprekken nodig om tot een oplossing van het conflict te komen. Elke arbeidsmediation, of dit nu herstel mediation of exit mediation is, wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst. Deze bevat de gemaakte afspraken.

Arbeidsmediation bij ziekte in enge zin

Over ziekte in enge zin spreekt men wanneer er sprake is van een medisch aantoonbaar probleem. Bij verzuim van een werknemer die een gediagnosticeerde aandoening heeft, wordt arbeidsmediation veel minder vaak ingezet. Dit is logisch, aangezien een medewerker die akkoord gaat met ontslag met wederzijds goedvinden, zijn rechten op het sociale vangnet verspeelt. Dit is het geval in de eerste twee jaren van de ziekte. Exit mediation bij ziekte in enge zin gebeurt enkel in de zeldzame situaties dat de werknemer op het moment van ontslag in staat is om te werken of te solliciteren.

De voordelen van arbeidsmediation

Arbeidsmediation kent vele voordelen. Dankzij het vrijwillige en vertrouwelijke karakter worden conflicten in de eerste plaats sneller opgelost. Bovendien komen er altijd twee winnaars uit dit traject. Arbeidsmediation komt tot zijn einde wanneer er een oplossing is gevonden waarmee beide partijen het eens zijn. Doordat er geen juridische interventie aan te pas hoeft te komen, bespaart dit u ook een hoop geld. Door een conflict in een beginnende fase met arbeidsmediation op te lossen, blijft de impact op de werksfeer en de werkprestaties beperkt. MediationFirm is u graag van dienst.

Wanneer u arbeidsmediation vergelijkt met het inschakelen van een advocaat, kunt u tot de conclusie komen dat dit veel verschillende voordelen heeft. Wij zetten de belangrijkste daarvan kort voor u op een rijtje:

  • Arbeidsmediation kan voor allerlei soorten arbeidsconflicten worden ingezet
  • Arbeidsmediation is sneller en goedkoper dan de gang naar de rechter
  • Arbeidsmediation is een minder ingrijpende methode om een conflict op te lossen
  • Arbeidsmediation bevordert de onderlinge communicatie
  • Bij arbeidsmediation heeft u zelf de touwtjes in handen; u en de andere partij komen samen tot de oplossing
  • U profiteert van deskundige gespreksbegeleiding
  • Respect en vertrouwen staan centraal